Правилата за безопасна работа бяха във фокуса на форум за превенция на трудовия травматизъм в Благоевград

 

„Компромисът с условията на труд днес, може да коства живота и здравето на работещите утре“, каза инж. Екатерина Асенова – изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), в Благоевград по време на поредния форум за превенция на трудовия травматизъм. Събитието се проведе в сградата на Общината в областния град и бе част от стартиралата през м. февруари 2024 г. национална кампания „Прибери се у дома след работа!“ Там някой те очаква.“.

Форумът бе открит от областния управител Георги Динев, който благодари на Инспекцията по труда за инициативата и възможността да се обсъди този важен проблем на областно ниво. Участие в него взеха представители на социалните партньори и на работодателите от областта.

„За да намалим тази тревожна тенденция на ръст на трудовите злополуки, трябва да действаме заедно – работници, работодатели, местна власт и социални партньори. Вярвам, че всеки от присъстващите днес тук може да допринесе за това. И трябва да започнем с ясното осъзнаване, че правилата за безопасна работа не са административна тежест, те спасяват човешкия живот“, категорична бе инж. Асенова.

 Инж. Георги Иванов от Главна дирекция „Инспектиране на труда“ към ИА ГИТ представи данните от контролната дейност на Агенцията, свързани с трудовия травматизъм и разгледа причините, водещи най-често до него. Специално внимание обърна на три предпоставки, които водят до възникването на трудовите злополуки. Това са опасните условия на работното място, опасното поведение на работниците и служителите и допуснатите слабости в системата за здравословни и безопасни условия на труд. Той подчерта, че злополуките се допускат предимно от работниците с дълъг опит, при които рутината води до подценяване на ситуацията и произтичащите от нея рискове, или от младите работници, които нямат достатъчно професионален опит за дадената дейност.

За 2023 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Благоевград (ДИТ Благоевград) е извършила 2559 бр. проверки в 2262 бр. предприятия с 53 253 работници и служители. Констатирани са 13 217 бр. нарушения. От тях 6924 бр. засягат здравословните и безопасни условия на труд, а 6228 бр. са свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. При проверките в област Благоевград са установени 416 работници, полагащи труд без сключен писмен трудов договор през миналата година. Инспекторите по труда в 29 случая са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения, защото установените нарушения пряко са застрашавали живота и здравето на работещите.

От началото на годината са извършени 10 броя проверки от ДИТ Благоевград във връзка с възникнали трудови злополуки, като две от тях са с фатален край.

Националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ се провежда по инициатива на ИА ГИТ със съдействието на Министерството на труда и социалната политика. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани в градовете Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново и Габрово. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната.

Презентациите от форума са налични на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908