Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспекто

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспектор” в отдел „Условия на труд“, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “старши и

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “старши инспектор” в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване”, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспекто

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “инспектор” – 1 щатна бройка в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване“, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище Бургас към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „юрисконсу

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване”, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „инспектор

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „инспектор - 2 щатни бройки” в отдел „Условия на труд”, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ