EU4FairWork

Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции

Кампанията „Заплата в плик“ е изсветлила 33 млн. лв. от възнаграждения

Убеждението, че недекларираният труд не ги касае пряко, е основeн мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показват данните от анкета, попълена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Тя беше създадена от ИА „Главна инспекция по труда“ при старта на Европейската кампания за деклариран труд“ в началото на март, с цел да се проверят мотивите на работещи и работодатели да работят на светло, съответно да работят недекларирано.