Регистър на декларациите по чл. 49 от ЗПК - 2023 г.