Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ - 2023 г.