Регистър на декларациите по чл. 49 от ЗПК - 2024 г.

Регистър на подадените декларации по чл. 49, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПК - 2024 г.
    ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
Име, фамилия Длъжност чл. 49, ал. 1, т. 1 чл. 49, ал. 1, т. 2 - част I чл. 49, ал. 1, т. 2 - част II чл. 49, ал. 1, т. 3 чл. 49, ал. 1, т. 4
Аглая Григорова Инспектор          
Адела Котева Главен инспектор          
Айлин Мехмед Главен инспектор          
Айсел Абдулова Младши експерт          
Айсел Исмаил Старши инспектор          
Албена Шаличева-Тутунджиу Главен инспектор          
Александра Александрова Главен експерт          
Александра Панайотова Инспектор          
Александра Попраданова Инспектор          
Александра Стоянова Инспектор          
Александрина Атанасова Юрисконсулт          
Александрина Мирева Инспектор 6-005_05.02.2024 да 7_28.02.2024    
Александрина Сандева Младши експерт          
Александър Алексиев Старши инспектор          
Александър Борисов Главен инспектор          
Александър Ганчев Главен инспектор          
Александър Деков Юрисконсулт          
Александър Димитров помощник-инспектор          
Александър Заяков Старши инспектор          
Александър Иванов Началник на отдел          
Александър Иванов Старши специалист          
Али Салиф Инспектор          
Ана Благоева Инспектор          
Ана Георгиева Главен инспектор          
Ана Митова Инспектор          
Ана-Мария Стоянова Юрисконсулт          
Анастасия Кирякова Инспектор          
Ангел Петков Директор          
Ангелина Палазова помощник-инспектор          
Ангелина Тимонова Главен инспектор          
Андон Петров Инспектор          
Андреана Стоянова Инспектор          
Анита Грънчарова Главен инспектор          
Анна Динова Инспектор          
Анна Калдръмова Старши експерт          
Антоанела Александрова-Чисандина Главен инспектор          
Антон Михайлов Старши юрисконсулт          
Антонина Кърковска Държавен инспектор          
Антония Дечева Главен инспектор          
Ася Динева Главен инспектор          
Ася Карамфилова Инспектор          
Ася Николова Главен инспектор          
Атанас Големецов Старши юрисконсулт          
Атанас Пейчинов Старши инспектор          
Атанас Чернаев Директор          
Биляна Господинова Главен инспектор          
Бистра Йорданова помощник-инспектор          
Благовест Илиев Инспектор          
Благовест Петров Старши инспектор          
Благовеста Ангелова Старши експерт          
Благовеста Николова Главен експерт          
Богомил Николов Старши юрисконсулт          
Божидар Даскалов Инспектор          
Бойка Трифонова Главен инспектор          
Бойка Шуманова Главен инспектор          
Бойко Николов Главен инспектор          
Бонка Петкова Главен експерт          
Борислав Попов Инспектор          
Борислава Тодорова Главен инспектор          
Боряна Кадънова Главен инспектор          
Валентин Вангелов Главен инспектор          
Валентина Бибева Главен експерт          
Валентина Веждарска Главен инспектор          
Валентина Гонева Главен инспектор          
Валентина Стоянова Главен инспектор          
Валери Христов Главен инспектор          
Валя Николаева Главен експерт          
Ванина Първанова Главен инспектор          
Ваня Василева Инспектор          
Ваня Джупанова Главен експерт          
Ваня Павлова Главен инспектор          
Васил Бойкински Старши юрисконсулт          
Васил Василев Главен инспектор 6-006_05.02.2024 да 4_12.02.2024    
Васил Данчев Главен инспектор          
Васил Милев Главен експерт          
Васил Николов Главен инспектор          
Васил Пакулев Старши юрисконсулт          
Василена Ганчева Юрисконсулт 6-021_20.03.2024        
Василена Славова Инспектор          
Василка Боюклийска Главен инспектор          
Василка Дачева Главен инспектор          
Велин Зехирев Инспектор          
Венелин Алексиев Инспектор          
Венелин Панев Директор          
Венцислава Колева Главен инспектор          
Вероника Иванова-Николова Старши юрисконсулт          
Вероника Стоянова-Панталеева Главен инспектор          
Веселин Видев Началник на отдел          
Веселин Овчаров Главен инспектор          
Веселина Цанова Главен инспектор          
Виктор Цолов Главен инспектор          
Виктория Вачкова Главен счетоводител          
Виктория Ворошилова Специалист          
Виолета Василева Началник на отдел          
Виолета Добрева Инспектор          
Виолета Иванова Директор          
Виолета Иванова Старши инспектор          
Владимир Вутов Старши юрисконсулт          
Владимир Сребков Технически сътрудник          
Владимира Николова Инспектор          
Габриела Георгиева Инспектор          
Габриела Маринова Инспектор          
Габриела Пенева помощник-инспектор          
Габриела Пенева младши експерт          
Галена Стефанова Инспектор          
Галин Василев Инспектор          
Галин Кънев Главен инспектор          
Галин Николов Старши юрисконсулт          
Галина Гаджонова Инспектор          
Галина Градинарова-Владева Директор          
Галина Грозданова Инспектор          
Галина Димитрова Младши експерт          
Галина Марева младши експерт          
Галина Георгиева Главен експерт          
Галина Павлова Инспектор          
Галина Тодорова Инспектор          
Галина Стайкова Главен инспектор          
Галя Атанасова Главен инспектор          
Галя Ганева-Проненкова Инспектор          
Галя Димитрова Главен инспектор          
Галя Йовчева Главен инспектор          
Галя Кабаджова Главен експерт          
Георги Анастасов Главен инспектор          
Георги Борисов Инспектор          
Георги Георгиев Главен инспектор          
Георги Иванов Старши инспектор          
Георги Пешанов Главен инспектор          
Георги Тодоров Инспектор          
Гергана Атанасова Главен експерт          
Гергана Борисова помощник-инспектор          
Гергана Георгиева Главен инспектор          
Гергана Костова Главен инспектор          
Гергана Михайлова Старши инспектор          
Гергана Сиракова Главен инспектор          
Гергана Стефанова Инспектор          
Гергана Тюрдиева Старши инспектор          
Гергана Цанева Инспектор          
Грозданка Лишкова Инспектор 6-007_05.02.2024 да 6_27.02.2024    
Гюлджан Сюлейман Младши експерт          
Гюнейт Салиев Старши инспектор          
Дамян Върбанов Испектор          
Даниел Кюрчийски Инспектор 6-009_12.02.2024        
Даниел Цаков Инспектор          
Даниел Царянски Инспектор          
Даниела Велинова Главен инспектор          
Даниела Владимирова Инспектор          
Даниела Георгиева Главен инспектор          
Даниела Динева Старши експерт          
Даниела Йорданова Главен инспектор          
Даниела Кераджийска Началник на отдел          
Даниела Лекина Старши юрисконсулт          
Даниела Стоянова Главен експерт          
Даниела Тодорова Главен инспектор          
Данчо Димитров Директор          
Дарина Ошавкова-Кафалийска Началник на отдел          
Дарина Шаханова Младши експерт          
Деляна Цонева Младши експерт          
Деница Андреева Старши инспектор          
Деница Василева Началник на отдел          
Деница Николова Главен инспектор          
Деница Сотирова Инспектор          
Денчо Денев Инспектор          
Десислава Велева-Иванова Старши юрисконсулт          
Десислава Викторова-Микова Старши юрисконсулт          
Десислава Драгнева Началник на отдел          
Десислава Емилова Младши експерт          
Десислава Николова Инспектор 6-001_01.02.2024 да 9_29.02.2024    
Десислава Смърданска Инспектор          
Десислава Христова Инспектор          
Деспа Барекова Главен инспектор          
Деян Василев Главен инспектор          
Джанина Павлова Старши инспектор          
Джейлян Юнузова Главен инспектор          
Диана Димитрова Старши инспектор          
Диляна Панайотова Инспектор 6-020_18.03.2024        
Диляна Самоковлиева Инспектор          
Димитрина Янева Старши инспектор          
Димитринка Йончева Главен инспектор          
Димитринка Неделчева Главен инспектор          
Димитър Бояджиев Главен инспектор          
Димитър Владимиров Главен експерт          
Димитър Гаджев Главен инспектор          
Димитър Димитров Инспектор          
Димитър Димитров Главен инспектор          
Димитър Маджаров Старши инспектор          
Димитър Манев Старши експерт          
Димитър Моневски младши експерт          
Димитър Петров Директор          
Димитър Попов технически сътрудник          
Димитър Тонев Главен инспектор          
Димитър Търпов Директор          
Димитър Тюфекчиев Инспектор          
Димо Димов Инспектор          
Димо Иванов Главен директор          
Диян Бойков Инспектор          
Добринка Иванова Старши инспектор          
Дона-Гита Господинова Маринова Инспектор          
Донка Русева Главен инспектор          
Дончо Стратиев Главен инспектор          
Ева Таламбазова Главен инспектор          
Евгени Дилов Главен инспектор          
Екатерина Портокалска Старши юрисконсулт          
Екатерина Примова Главен инспектор          
Елена Аврамова Началник на отдел          
Елена Боянска Главен инспектор          
Елена Лозева Главен инспектор          
Елена Стоянова Главен инспектор          
Еленка Желязкова Началник на отдел          
Елиз Тухигян Младши експерт          
Елина Борисова Старши инспектор          
Елина Гогова Инспектор          
Елица Кръстева Старши инспектор          
Елица Христова Главен инспектор          
Елица Юркенова Главен инспектор          
Елка Георгиева Инспектор          
Емил Начев Главен инспектор          
Емилия Даракчиева Директор          
Емилия Йорданова Инспектор          
Емран Исмаил Главен инспектор          
Жасмина Петрова Главен инспектор          
Женя Димитрова Главен инспектор          
Живко Недев Главен инспектор          
Златин Папазов Младши експерт          
Златка Тодорова-Николова Инспектор          
Зорница Аврамова Главен инспектор          
Зоя Георгиева Главен инспектор          
Ива Бояджиева Главен инспектор          
Ивайло Василев Главен инспектор          
Ивайло Иванов Старши юрисконсулт          
Ивайло Чалин Инспектор          
Иван Димов Инспектор          
Иван Иванов Директор          
Иван Иванов Инспектор          
Иван Илиев Главен експерт          
Иван Кънчев Главен експерт          
Иван Пенев Инспектор 6-015_05.03.2024        
Иван Тодоров Инспектор          
Иван Чувитев Главен инспектор          
Иванка Христова Младши експерт          
Ивелина Димитрова Главен инспектор          
Ивелина Иванова Главен инспектор          
Ивелина Йотова Директор          
Ивелина Кожухарова Главен инспектор          
Ивелина Тошкова Инспектор          
Ивелина Юнгарева Главен инспектор          
Ивета Андреева Инспектор          
Ивета Николова помощник-инспектор          
Ивета Николова технически сътрудник          
Иво Ангелов Старши юрисконсулт          
Игнат Гюров Главен инспектор          
Игнат Гюров Главен инспектор          
Илиян Данев Главен инспектор          
Илияна Бирбатева помощник-инспектор          
Илко Тенев Главен инспектор          
Ина Дърлянова Главен инспектор          
Ирена Димитрова Държавен инспектор          
Ирена Иванова Директор          
Ирена Николаева Директор          
Ирена Стоянова Инспектор          
Ирина Балъкчиева помощник-инспектор          
Ирина Богданова Главен инспектор          
Ирина Ланзова Главен експерт          
Ирина Якимова Главен инспектор          
Йоана Монева Старши юрисконсулт  6-002_01.02.2024        
Йордан Йорданов Началник на отдел          
Йордан Петров Главен инспектор          
Йорданка Ковачка Инспектор          
Калина Донева Главен инспектор          
Калинка Вълкова Директор          
Калоян Косев Главен инспектор          
Камелия Борисова Младши експерт          
Камелия Иванова Инспектор          
Камелия Спирова Главен инспектор          
Камелия Танчева-Мутафова Старши юрисконсулт          
Камен Маринов Директор          
Катерина Кулева Главен инспектор          
Катлина Дралчева Инспектор          
Катрин Найденова Старши юрисконсулт          
Катя Кирова Главен инспектор          
Катя Петрова Главен инспектор          
Катя Стоилова Главен специалист          
Катя Тасова помощник-инспектор          
Катя Тасова Инспектор          
Катя Филипова Директор          
Кина Стефанова Старши инспектор          
Кирилка Кирилова Главен инспектор          
Кирчо Кирев Директор          
Климентина Андреева Старши инспектор          
Константин Стефанов Младши експерт          
Корнелия Петкова Главен инспектор          
Костадин Тафков Старши инспектор          
Костадин Тъканов Инспектор          
Клара Димова-Стамболиева Главен инспектор 6-022_25.03.2024        
Красен Алексов Главен инспектор          
Красена Стойкова Началник на отдел          
Красимир Вачков Главен инспектор          
Красимир Сивов Инспектор          
Красимир Христов Инспектор          
Красимира Георгиева Началник на отдел          
Красимира Димова Главен инспектор          
Красимира Маринска Инспектор          
Красимира Спасова Главен инспектор          
Кремена Попова Главен инспектор