ВАЖНО ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Уважаеми потребители,
Променено е разположението на информацията за декларацията по член 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Информацията за декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, публикувана на сайта на Инспекцията  по труда, е преместена в „Административно обслужване“, секция „Информация за Е-ПОРТАЛ“.
Направена е промяна и в Е-ПОРТАЛА на адрес
https://public.gli.government.bg/git_public, където електронната форма за създаване и подаване на декларацията е обособена в самостоятелна секция под наименованието „Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“.

Извиняваме се за причиненото неудобство.