Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Шел България ЕАД