Безопасност и здраве за сезонни работници по време на Ковид-19

Европейският орган по труда препоръчва полезни източници с информация за работодателите

Европейската кампания „Права през всички сезони“
#Rights4AllSeasons

Интернет адреси с практическа информация за работодателите как да осигурят справедливи и безопасни работни места в условията на Ковид-19 са събрали от Европейския орган по труда (ЕОТ) в сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве (EU-OSHA). Публикуваните връзки са полезни и за мобилните работници или за търсещите работа в страните от Европейския съюз.

Гарантирането на безопасността на труда в селското стопанство особено когато се отнася за сезонните работници, често е предизвикателство, а пандемията увеличава отговорностите на работодателите в това отношение, отбелязват от ЕОТ. Един от акцентите на кампанията „Права през всички сезони“ е да се осигурят информационни ресурси, с които да се подпомогнат усилията на работодателите да изпълнят задълженията си, свързани с действащите правила за справедливи условия на труд, включително и за безопасност и здраве при работа в условията на за Ковид-19. В статията на ЕОТ са включени препратки към няколко източника, които могат да  помогнат на работодателите и работещите да получат официална и надеждна информация в тази насока.

EU-OSHA разработи и онлайн инструмент за интерактивна оценка на риска от разпространение на Ковид-19, който е преведен на български език по настояване на Инспекцията по труда в България и адаптиран съгласно българското законодателство от служители на Агенцията. Той е един от всички 41 инструменти за различни икономически дейности, включително за „Растениевъдство и животновъдство“, достъпни на български език на адрес: https://oiraproject.eu/bg/oira-tools?search_api_fulltext=&sort_by=title&f%5B0%5D=country%3ABulgaria

Създадена е възможност функционалностите на инструментите да бъдат демонстрирани на работодателите от помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

на EURES - Порталът за европейска мобилност. В него може да се избере държава, а за някои страни и конкретен регион, и да се потърси повече информация, включително и за условията на труд. Публикувани са и полезни връзки на организации, към които да се обърнете при нужда.  На български език тази информация е достъпна на сайта EURES.BG, в рубриката “Условия на живот и труд“ https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid…

  • Интерактивна карта https://www.ela.europa.eu/en/information-seasonal-workers-and-employers , разработена от Европейския орган по труда, чрез която може да се достигне до полезни източници на информация за сезонната работа във всички страни от ЕС.

Повече информация за правата и задълженията при наемане на сезонни мобилни работници може да бъде открита в социалните медии с хаштаг #Rights4AllSeasons. Европейският орган по труда провежда кампанията „Права през всички сезони“ в партньорство с Европейската комисия, мрежата EURES, Европейската платформа за борба с недекларирания труд, страните от ЕС и социалните партньори и с подкрепата на EU-OSHA.

Допълнителна информация за рисковете, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съответните закони и превантивните действия са налични в докладите на EU-OSHA:

Бъдещето на селското и горското стопанство: тенденции и последици за безопасността и здравето на работното място https://osha.europa.eu/en/highlights/future-agriculture-and-forestry-trends-and-implications-workplace-safety-and-health

Биологичните агенти и превенцията на свързаните с работата болести: преглед (https://osha.europa.eu/en/publications/review-specific-work-related-diseases-due-biological-agents/view)