Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука и общо заболяване“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
19
Вид преди 04.2016
публична покана
Статус
затворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда“, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука и общо заболяване“ на служителите на ИА “Главна инспекция по труда“ както следва,

1. Застраховка “Автокаско“, валидна за територията на Република България на 129 броя автомобила за срок на валидност, посочени в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата документация към публичната покана);

2. Застраховка „Гражданска отговорност“ на 129 броя автомобила за срок на валидност, посочена в Таблица № 1 (неразделна част от настоящата документация към публичната покана);

3. Имуществена застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията, съгласно Таблица № 2 със срок на действие посочени в Таблица 2 (неразделна част от настоящата документация за участие);

4. Застраховка „Злополука и общо заболяване“ за 495 служители на ИА “Главна инспекция по труда“ със срок на валидност от 00.00 часа на 19.04.2015г. до 24.00 часа на 18.04.2016г.