“Безопасност и здраве на наетите от предприятия, осигуряващи временна работа, и на трансграничните работници”